ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

본문 바로가기

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ

Company History

2018

 • ເດືອນ 7. ໄດ້ເລືອກເປັນວິສະຫະກິດດີເດັ່ນໃນການຂົນຂວາຍການປະດິດສ້າງຈາກພະນັກງານ
 • ເດືອນ 5. ວິສະຫະກິດສົ່ງອອກປ່ຽນຈາກວິສະຫະກິດນ້ອຍພາຍໃນປະເທດ
 • ເດືອນ 4. ຫຍີຫໍ້ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ "TOPXUS"
 • ເດືອນ 3. ໄດ້ເລືອກເປັນໂຄງການທຸລະກິດນ້ອຍມີສາຂາຢູ່ຕາງປະເທດi (ກໍາປູເຈຍ / ພະໂນມເປັນ)
 • ເດືອນ 2. ໄດ້ຮອງຮັບເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງຢືນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບບໍລິການເຊື່ອມລະບົບອິນເເຕີແນັດ

2017

 • ປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດເປັນ “ບໍລິສັດເອກະຊົນ TNHH GENTOP”
 • ໄດ້ເລືອກເປັນໂຄງການລັດຖະການໜຶ່ງໃນສາຂາຢູ່ຕາປະເທດ (ລາວ/ວຽງຈັນ)
 • ໄດ້ຢັ້ງຢືນເປັນຫຍີຫໍ້ກເກົ້າຫຼີ່ດ້ວຍລະບົບຕິດຕາມກວດກາການເຂົ້າການອອກປະຕູ ຫຼື ບ່ອນເຂົ້າອອກຜ່ານຢືນຢັນຈາກລາຍມື, ບັດແມ່ເລກ, ລະຫັດ, ໃບໜ້າ ....ໃນເຄື່ອງ ...
 • ໄດ້ເລືອກເປັນບໍລິສັດຕອບສະໜອງບໍລິການການຊື້ຂາຍສາທາລະນະເກົ້າຫຼີ (CCTV, NVR, Vv)
 • ໄດ້ຢືນຢັນເປັນຫຍີຫໍ້ເກົ່າຫຼີສໍາລັບກອງຖ່າຍວິດີໂອ IP ຜ່່ານລະບົບອິນເຕີແນັດ (Network video recoder)
 • ໄດ້ຢືນຢັນເປັນຫຍີຫໍ້ເກົ່າຫຼີສໍາລັບກອງຖ່າຍວິດີໂອຕິດຕາມ dome ປັບແຕ່ທາງໄກຜ່ານ IP
 • ໄດ້ຢືນຢັນເປັນຫຍີຫໍ້ເກົ່າຫຼີສໍາລັບກອງຖ່າຍວິດີໂອຕິດຕາມ Bullet ປັບແຕ່ທາງໄກຜ່ານ IP
 • ໄດ້ຢືນຢັນເປັນຫຍີຫໍ້ເກົ່າຫຼີສໍາລັບເຄື່ອງປັບກອງຖ່າຍຮູບຈາກທາງໄກ
 • ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ
 • ໃບຢືນຢັນການປະດິດສ້າງຂຶ້ນທະບຽນທີ່ສະບັບເລກທີ.19870 (ລະບົບປັບສໍາລັບເຄື່ອງບັນທຶກ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ)

2016

 • ໄດ້ຢືນຢັນເປັນຫຍີ່ຫໍ້ຂອງເກົ້າຫຼີດ້ວຍກອງວິດີໂອຕິດຕາມຄວາມໄວ 2016 dome (IP IR ຄວາມໄວ DOME CAMERA)

2015

 • ໄດ້ເລືອກເປັນວິສະຫະກິດທີ່ດີເດັ່ນໃນການຂົນຂວາຍກການປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານຕໍ່ລາງວັນໃຫ້ວິສະຫະກິດລະດັບກາງ ແລະ ນ້ອຍຂອງ GyeongNam
 • ໂຄງການ CSR ຂອງລະບົບຕິດຕາມການຈອດລົດຢລາວ

2014

 • ໄດ້ຮັບຮອງເປັນກໍລະນີດີເດັ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ IP
 • ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດທີມີຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ໄປສະໝັກວຽກຢູ່ Gyeongnam.
 • ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນລິຂິສິດການປະດິດສ້າງຂອງລະບົບກອງຖ່າຍຕິດຕາມຕໍ່ອົງການສົມທຽບຮູບພາບ ແລະ ໃບຢືີນຢັນການປະດິດສ້າງ 5 ໃບອອກໂດຍບໍລິສັດຄວມຄຸ່ມຄົນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
 • ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດຄຸນະພາບລະດັບສູງ PQ
 • ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂດຍຮູບແບບເປັນສາຂາຕາງປະເທດຢູ່ສາທາລະນະສະຫະພາບມ້ຽນມາ (KOTRA)
 • ຊື້ຄືນຄະນະກໍາມະການໂຄສະນະສະຫະພາບ / ຢືນຢັນຈາກ Europeenne ເດືອນ 3k (ຜະລິດຕະພັນຮັບປະກັນຄວາມປິດລັບການຕິດຕາມກວດກາ)
 • ໃບຢັ້ງຢືນຫຍີ່ຫໍ້ຂອງເກົ້່່າຫຼີ (ຜະລິດຕະພັນຮັບປະກັນຄວາມປິດລັບການຕິດຕາມກວດກາ)

2013

 • ເດືອນ 12. ໄດ້ບົ່ງຕົວເປັນບໍລິສັດກໍານົດທິດສົ່ງອອກມີຄວາມຸ່ງຫວັງດີ
 • ເດືອນ 9. ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມນິຍົມຂອງຜູ້ໄປສະໝັກວຽກ
 • ເດືອນ 8. ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບໍ່ລິສັດເປີດສາກກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ່
 • ເດືອນ 7. ຫຍີຫໍ້ຂຶ້ນໄດ້ຂຶ້ນ 'LISCON'
 • ເດືອນ 4. ໄດ້ຮັບຮອງເປັນບໍລິສັດĐược chọn là Công ty toàn cầu hàng đầu về IP tại Gyeongnam
 • ເດືອນ 3. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄືສາຂາຕາງປະເທດປະຈໍາຢູ່ອານາຈັກກໍາປູເຈຍ(ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ P.E.A.K Liscon puchia)
 • ເດືອນ 2. ບົດລາຍງານຢືນຢັນເປັນໂຄງການລະດັບສາກົນ (ກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ໂຄສະນະເຜີຍແຜ່)

2012

 • ເດືອນ 5. ສີ່ປະເທດມູນໃຊ້ (ອາເມລິການ, ອິນເດຍ, ຫວຽດນາມ, ຟິລິບປິນ) ລະບົບຕິດຕາມກວດກາປະສົມໃຫ້ບັນອົງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເກັບກໍາ ແລະ ບັນທືກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

2011

 • ເດືອນ 9. ໄດ້ເຊັຂອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືການປະດິດສ້າງຂອງ “ລະບົບຕິດຕາມກວດກາປະສົມກັບບັນດາອົງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂດທ່ອງຖີ່ນ.
 • ເດືອນ 4. បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហការផ្នែកឧស្សាហកម្ម(សកលវិទ្យាល័យ និងបច្ចេកវិទ្យាប៊ូសាន)

2010

 • ເດືອນ 12. ໃບຢັ້ງຢືນຈາກ INNOBIZ (Innovation Business)
 • ເດືອນ 10. ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນການປະດິດສ້າງຂອງ “ລະບົບປະສົມໃຫ້ອົງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂດທ່ອງຖີ່ນ.
 • ເດືອນ 8. ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນການປະດິດສ້າງຂອງວິທີການຕິດຕາມວັດຖຸອຸປະກອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກ A / V'
 • ເດືອນ 7. ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນການປະດິດສ້າງຂອງວິທີການຕິດຕາມວັດຖຸອຸປະກອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງບັນທຶກ A / V
 • ເດືອນ 6. ຂຶ້ນທະບຽນການໂຄສະນານອກກາງເວັນ, ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນການປະດິດສ້າງຂອງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບສອງເບື້ອງເພື່ອມປ້ອງກັນຕ້ານອາດສະຍາກໍາ
 • ເດືອນ 4. ໄດ້ຜ່ານອະນຸມັດແມ່ນການຈັດຕັ້ງຮ່ວມທຸລະກິດ
 • ເດືອນ 3. ຂຶ້ນທະບຽນເຄື່ອນໄຫວທະລະກິດກົນຈັກ.
 • ເດືອນ 2. ຂຶ້ນທະບຽນເປັນບໍລິສັດຜະລິດພະລັງງານເກີດຈາກທໍາມະຊາດ, ຂຶ້ນທະບຽນເປັນວິສະຫະກິດໄຟຟ້າ.

2007

 • ເດືອນ 3. ຂຶ້ນທະບຽນໂຮງງານ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ.

2006

 • ເດືອນ 11. ໄດ້ຮັບຮອງ Commeenute Europeenne Mark (ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນແລ້ວສອງຜະລິດຕະພັນ).
 • ເດືອນ 7. ໄດ້ຮັບຮອງມາດຕະຖານ ISO 9001 (ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ) & ISO 14001 (ລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ)
 • ເດືອນ 5. ຂຶ້ນທະບຽນຫົວຄິດປະດິດສ້າງປ່ອຍຕະກອນໃຫ້ປະຕູທໍ່ນໍ້າໃຕ້ຂົວ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນ 2 ຮູບຈໍາລອງທີ່ເຄີ່ຍໃຊ້.
 • ເດືອນ 4. ຂຶ້ນທະບຽນເຂົ້າບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໂຄສະນາ

2005

 • ເດືອນ 9.ລາຍງານ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນເປັນວິສະຫະກິດ S / W

2004

 • ເດືອນ 7. ຂຶ້ນທະບຽນໂຮງງານຜະລິດຢູ່ Masan, Gyeongsangnam-do, ປະເພດທຸລະກິດປະກອບເພີ່ມຕື່ມ (ໂປແງມພັດທະນາ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ, ຜົນງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ)
 • ເດືອນ 6. ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຄືບໍລິສັດເອກະຊົນ PowerTech ຈໍາກັດ