ការនិយាយាអំពីBrand

본문 바로가기

អំពី​ពួក​យើង

ការនិយាយាអំពីBrand

ការនិយាយាអំពី

Brand

សញ្ញាសំគាល់របស់យើងគឺការរួមបញ្ចូលគ្នាគឺសត្វតោដែលជាស្ដេចនៃសត្វពាហនៈនិង ស្តេចនៃ beasts ដែលមានភ្នែកមុតស្រួចនិងច្បាស់និងការមើលឃើញនៃ 'LISCON'
ជាមេដឹកនាំនៃឧស្សាហកម្មនិងជាប្រព័ន្ធឆ្លាតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប‘LISCON'។ សញ្ញានេះបង្ហាញពីប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿជាក់បានដោយប្រើពណ៌ខៀវចាស់។
សញ្ញានេះក៏បានពិពណ៌នាអំពីម៉ាកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងមានភាពដ៏ស្មោះត្រង់និងរឹងមាំផងដែរ។

ការណែនាំ ពី ម៉ាក(ប្រ៊ែន)

GENTOP Co.,Ltd, ការបោះជំហ៊ាន ទៅ ពិភពលោក
'TOPXUS' គឺជា អត្តសញ្ញាណម៉ាកតំណាង អោយក្រុមហ៊ុនជេនថប់

  • ទំរង់ដើមSignature

  • ប្រពន្ធ័ Grid S

អត្ថន័យ Concept


  • អេក្រង់LED

  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំណង់

  • អេកូមិត្តភាព

  • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

  • ប្រពន្ធ័CCTV