ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុន

본문 바로가기

អំពី​ពួក​យើង

ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក្រុមហ៊ុន

ប្រវត្តិសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន

Company History

2018

 • Sep. ការជ្រើសរើសជា ឧស្សហកម្ម កំរិតស្តង់ដារនៅក្រៅប្រទេស
 • Aug. ការចុះបញ្ជីប៉ាតង់វៀតណាមលេខ19870(ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរួមសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យនិងការកត់ត្រាក្នុងតំបន់)
 • May. ការកែប្រែរ ឧស្សាហកម្មធនមធ្យមក្នុងស្រុក ទៅជាឧស្សហកម្មនាំចេញ
 • Apr. ជ្រើសរើសជា ក្រុមហ៊ុនIPស្តា នៅតំបន់ក្យង់ណាំ
  ចុះបញ្ជីឈ្មោះ ម៉ាក TOPXUS
 • Mar. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាគម្រោងសាខានៅក្នុងប្រទេស (កម្ពុជា / ភ្នំពេញ)
 • Feb. ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនផ្កាយip(អាយភី)លំដាប់ពិភពលោក

2017

 • Oct. ការពង្រីក CSRនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកន្លែងចតឡាន នៅប្រទេសឡាវ
 • Sep. ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (IP IR SPEED DOME CAMERA외 16ផ្សេងទៀត)
 • Aug. បានប្តូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមកជា 'GENTOP'
 • June. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាគម្រោងការិយាល័យសាខានៅក្រៅប្រទេស (ឡាវ / វៀងចន្ទន៍)
 • May. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់កូរ៉េ (ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យ ថតវីឌីអូCCTV, NVR)
  ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (ទីសំរាប់ចុច: សំរាប់ចេញចូល 3ផ្សេងទៀត)
 • Feb. ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (IP DOME CAMERA ប្រភទេ14ផ្សេងទៀត)
  ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (NVR ប្រភទេ14ផ្សេងទៀត)
 • Jan. ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (IP BOX CAMERA ប្រភេទ15ផ្សេងទៀត)
  ការចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មានបញ្ជាក់ម៉ាក (IP BULLET CAMERA ប្រភេទ15ផ្សេងទៀត)

2016

 • Nov. ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ជាក្រុមហ៊ុន ដ៏ល្អ សម្រាប់ការបង្កើត ការងារ (សមាគមលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រទេសកូរ៉េ លេខ 2016-0792)

2015

 • Oct. បានជ្រើរើសជា ឧស្សាហកម្មល្អ និងជាឧស្សាហកម្មដែលទទួល រង្វាន់ធំពី ខេត្ត ក្យង់ណាំ(លេខ 2015-4)
 • July. ត្រូវបានជ្រើសរើសឧស្សាហកម្ម ល្អបំផុតក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក(លេខ 2015-00244)
 • June. បានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន Gazelles(ឧស្សាហកម្មធន់តូចនិងមធ្យម លេស 2015-447)

2014

 • Nov. ជ្រើសរើសជាឧស្សាហកម្ម ល្អបំផុតសម្រាប់ ការគ្រប់គ្រងIP-សមាគមលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតរបស់កូរ៉េ
 • July. បានទទួលរង្វាន់ជា ឧស្សាហកម្មដែលចង់ដាក់ពាក្យធ្វើការ ប្រចាំនៅ ខេត្តក្យង់ណាំ(លេខ2014-ក្យងណាំ-128)
 • June. ប្រពន្ធ័រក្សាសុវត្ថិភាព ត្រួពិនិត្យលើការចេញចូល
 • May. ការចុះឈ្មោះ (ប្រពន្ធ័CCTVដែលមាន សម្ថតភាព មុខក្រោយ )
 • Apr. ការទទួលស្គាល់ជា ឧស្សហកម្មធន់តូចនិងមធ្យម (MAIN-BIZ)(លេខ141101-00631)
 • Mar. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន PQ(លេខ 2014-043)
 • Feb. ចុះបញ្ជីក្នុង ប្រពន្ធ័ទំនាក់ទំនងពត៌មាន(KC) (ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យ ថតវីឌីអូCCTV, NVR)
  ទទួលស្គាល់ពី FCC / CE(ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនិត្យ ថតវីឌីអូCCTV, NVR)
  ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន(KOTRA)នៅ ប្រទេសម Myanmarក្រុង Yangon

2013

 • Sep. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន Innovice និង Maekyung Media ហើយជា ក្រុមហ៊ុនដែលមានគេពេញចិត្ត សុំដាក់ពាក្យការងារ(លេខ 2013-00542)
 • Aug. បានជ្រើសជា ក្រុមហ៊ុនដំបូងនៃ ប្រូក្រាមនាំចេញ នៅក្នុងសហគ្រិន ប្រទេសកូរ៉េ(លេខ 13-151)
 • July. ពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានដាក់ឈ្មោះថា 'LISCON'
 • Apr. ត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុន Global IP Star នៅមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់Gyeongnam ឆ្នាំ2013(លេខ 2013-026)
 • Mar. ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមច្បាប់អន្តរជាតិក្រៅប្រទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(P.E.A.K Liscon Technology CO.,Ltd)
 • Feb. ក្រុមហ៊ុននេះបានរាយការណ៍ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាសំណង់អន្ដរជាតិ (មេកានិចអគ្គីសនីនិងទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន)

2012

 • May. ប្រទេសចំនួនបួនហើយដែល បានទទួលការ អនុញ្ញាត្តិ អោយក្រុមហ៊ុននេះ ដំណើការ (សហរដ្ឋអាមេរិក, ឥណ្ឌា, វៀតណាម, ហ្វីលីពីន) អំពី ('ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលទិន្នន័យក្នុងតំបន់· ការបំពាក់ ឧបករណ៍ កត់ត្រាទិន្នន័យ)

2011

 • Sep. បានចុះបញ្ជីក្នុង PCT (ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរួមគ្នាសម្រាប់កន្លែងផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យនិងកត់ត្រា)
 • Apr. បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហការផ្នែកឧស្សាហកម្ម(សកលវិទ្យាល័យ និងបច្ចេកវិទ្យាប៊ូសាន)

2010

 • Dec. រដ្ឋបាលធុនតូចនិងមធ្យម (INNO-BIZ)(លេខ R7111-4298)
 • Oct. បានចុះបញ្ជីប៉ាតង់នៃ (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់គ្រឿងបរិក្ខារដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍· ប្រមូលទិន្នន័យនិងការកត់ត្រាក្នុងតំបន់)
 • Aug. បានចុះបញ្ជីប៉ាតង់នៃ(ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិង ការកត់ត្រាដោយគ្មាន ការប្រើប្រាស់មនុស្សA/V សម្រាប់ស្ថាប័នដោយតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច)
 • July. បានចុះបញ្ជីប៉ាតង់នៃ (វិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យនិង កត់ត្រាដោយគ្មាន ការប្រើប្រាស់មនុស្សA/V គឺតែប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច)
 • June. បានចុះឈ្មោះជាពាណិជ្ជកម្មផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(លេខ2010-5280190-08-5-00005) បានចុះបញ្ជីប៉ាតង់(ប្រព័ន្ធសន្តិសុខទ្វេដងសម្រាប់សុវត្ថិភាព)
 • Apr. ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអាជីវកម្មVenture(លេខ20100103799)
 • Mar.បានចុះបញ្ជីជាអាជីវកម្មមេកានិក(លេខ 2010-10-2 ម៉ាសាន)
 • Feb. ចុះឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសថាមពលកកើតជាថ្មី(លេខ 2010-5672) ចុះបញ្ជីជាអាជីវកម្មអគ្គិសនី(លេខ -1362)

2007

 • Nov. ទទួលបាន ទទួលស្គាល់ សញ្ញាសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប (ទទួលស្គាល់ ពី CE ចំនួន ពីរផលិតផល PT210NT)
 • July. មានការទទួលស្គាល់ថាជា ផលិតផលដែលមាន គុណភាពអន្តរជាតិ ISO 9001(ការគ្រប់គ្រងគុណភាព )និង 14001(ការគ្រប់គ្រង បរិស្ថាន)
 • May. បានចុះបញ្ជីប៉ាតង់មួយនៃ(ការដកនៅ កំណកដីចេញពី ប្រពន្ធ័ផ្លូវទឹក) រូប 1 និងគំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ 2
 • Apr. បានចុះបញ្ជីក្នុងសហគ្រិន សំណង់ពត៌មាន(លេខ 550032)
 • Mar. មានការទទួល ស្គាល់ពី ស្ថាបណ្ណ័នស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍(លេខ 20074063).

2005

 • Sep.បានរាយការណ៍ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាសហគ្រាស S / W (លេខ 2008-01058)

2004

 • July. ការចុះបញ្ជីរោងចក្រ នៅ (Masan, Gyeongsangnam-do) ប្រភេទជំនួញដែលបានបន្ថែម ( Software 3 ប្រភេទផ្សេងទៀត)
 • June. បានបង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនPowerTech Co.,Ltd